Çalışma Prensipleri

  • prensiplerimizMarka iletişiminden önce, marka sahibi ile iletişim
  • Sorun yaratan değil, çözüm üreten partner olma
  • Markayı, gerektiğinde harekete geçirici; gerektiğinde durdurucu güç olma
  • Zamanlamalara sadık kalma
  • İşlerin gerçek ederini talep etme
  • Harcanan parayı daha fazlasına dönüştürebilecek projeler üretme
  • Ayakları yere basan, gerçeğin süzgecinden geçirilmiş fikirler üretme
  • Dünyadaki ve yereldeki iletişim trendlerini ve teknolojiyi takip etme
  • 7×24 değil, 8×25 yanan bir lamba enerjisi